COUNTESS OF DUFFERIN'S FUND ACT, 1957w w w . L a w y e r S e r v i c e s . i n